Tứ quý chặt được 4 đôi thông không?

tứ quý có chặt được 4 đôi thông hay không?

Trong trò chơi Tiến Lên, “tứ quý chặt” là một dạng tứ quý đặc biệt gồm bốn lá bài cùng mức giá, ví dụ như bốn quân 3, bốn quân 7, bốn quân K, v.v… Trong một số luật chơi, tứ quý chặt có thể được sử dụng để đánh bại các tứ quý thông (hay còn gọi là tứ quý đồng mức), tức là bốn lá bài cùng mức giá liên tiếp, ví dụ như 4-5-6-7 hoặc 9-10-J-Q.

Tuy nhiên, không phải luật chơi Tiến Lên nào cũng cho phép tứ quý chặt đánh bại tứ quý thông. Trong một số luật, tứ quý thông được coi là quyền cao nhất, không thể bị đánh bại bởi tứ quý chặt hoặc bất kỳ bộ bài nào khác. Trong khi đó, trong một số luật khác, tứ quý chặt có thể được sử dụng để đánh bại tứ quý thông.

tứ quý chặt được 4 đôi thông không
Tứ quý chặt được 4 đôi thông không

Do đó, để biết được liệu tứ quý chặt có thể đánh bại tứ quý thông hay không trong một luật chơi cụ thể, bạn cần xem lại luật chơi của trò Tiến Lên hoặc Phỏm đang được áp dụng và tuân theo quy định của luật chơi đó.

Luật chơi miền Bắc tứ quý có chặt được 4 đôi thông không?

Theo luật chơi Tiến Lên Miền Bắc, tứ quý không được chặt (hoặc đánh bại) 4 đôi thông. Trong Tiến Lên Miền Bắc, 4 đôi thông là một dạng bài đặc biệt gồm bốn cặp bài cùng số, ví dụ như bốn cặp 5, bốn cặp 9, bốn cặp K, v.v… Tuy nhiên, tứ quý không có quyền chặt 4 đôi thông trong luật chơi Tiến Lên Miền Bắc.

Trong Tiến Lên Miền Bắc, tứ quý là một trong những bộ bài mạnh nhất, có thứ hạng cao nhất, và thường được sử dụng để đánh bại các bộ bài khác. Tuy nhiên, tứ quý không có khả năng chặt hay đánh bại 4 đôi thông trong Tiến Lên Miền Bắc. Do đó, trong luật chơi Tiến Lên Miền Bắc, 4 đôi thông không thể bị chặt bởi tứ quý.

Tiến lên miền Nam tứ quý chặt 4 đôi thông không?

Trong luật chơi Tiến Lên Miền Nam, 4 đôi thông không thể bị chặt bởi tứ quý. Tức là khi người chơi có 4 đôi bài cùng số (ví dụ: bốn cặp 5, bốn cặp 9, bốn cặp K, v.v…) được gọi là 4 đôi thông, thì tứ quý (4 lá bài cùng số) không có quyền đánh bại hay chặt (hoặc đánh vào) bộ bài này. Tứ quý là một trong những bộ bài mạnh nhất trong Tiến Lên Miền Nam, tuy nhiên, không thể chặt được 4 đôi thông trong luật chơi này.

tứ quý chặt được 4 đôi thông
Tứ quý chặt được 4 đôi thông

Có nhiều luật chơi bài tiến lên còn không công nhận 3 đôi thông hay 4 đôi thông, nên khi bạn bắt đầu chơi tiến lên bạn cần xem rõ luật từng nơi và từng nhóm chơi trước. Để không bị nhầm lẫn hay hiểu sai luật khi chặn.

chat-active-icon
chat-active-icon
mini-game-logo
aws_56 aws_57 aws_64 aws_65 aws_74